Ocena wątku:
  • 15 głosów - średnia: 4.53
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KOLEJ Polish PKP Set v2.0
czy ten dragon już dostępny, proponuje predkość min. 160km/h
Odpowiedz
(14-03-2021, 19:09)gravelpit napisał(a): czy ten dragon już dostępny, proponuje predkość min. 160km/h

Nie, nie jest. I prędko nie będzie, jeśli w ogóle. Set jest martwy, i to od dłuższego czasu. Tadeusz wchodzi na forum raz na kilka miesięcy a jakiekolwiek postępy umarły. Zresztą ciężko się dziwić bo ileż można dodawać repaintów MojegoUlubionegoLokalnegoPrzewoźnikaKtóryKoniecznieMusiByćWSecie

Już nie mówiąc o tym że Vmax dragona to 120km/h.
Odpowiedz
Pomyślałem, że skoro kiedyś już bawiłem się z Żartem (aczkolwiek mocno Impulsowym) Waltera, w tym roku mam mieć i tak zabawę z Notepadem++ na studiach, to mogę spróbować przejrzeć pliki Tadeusza, dokumentację i spróbować zakodować tego rzeczonego, osieroconego Darta. Wydaje mi się, że ogarnąłem większość, nie jestem tylko pewien czy długość została dobrze zdefiniowana. W kodzie nie wklejam nagłówka, bo jeszcze go nie ruszałem.
Kod:
/* ED161 sprites */
#define ED161_FILE   "gfx/ed161-pendolino.png"
spriteset(sset_ed161_purchase, ed161_FILE)          { tmpl_sprite_purchase(5, 660) }
spriteset(sset_ed161_advert, ed161_FILE)            { tmpl_sprite_advertisement300(5, 680) }

/* spriteset & spritegroup template */
#define ed161_SPRITES(part, x, y) \
spriteset(sset_ed161_##part, ed161_FILE)            { tmpl_sprite_train10(x, y) } \
spriteset(sset_ed161_##part##_open, ed161_FILE)     { tmpl_sprite_train10(x, y) } \
spriteset(sset_ed161_##part##_rear, ed161_FILE)     { tmpl_sprite_train10_rear(x, y) } \
spriteset(sset_ed161_##part##_rear_open, ed161_FILE) { tmpl_sprite_train10_rear(x, y) } \
spritegroup sgroup_ed161_##part { \
    loaded:     [sset_ed161_##part]; \
    loading:    [sset_ed161_##part##_open]; \
} \
spritegroup sgroup_ed161_##part##_rear { \
    loaded:     [sset_ed161_##part##_rear]; \
    loading:    [sset_ed161_##part##_rear_open]; \
}
ed161_SPRITES(1, 4, 20)
ed161_SPRITES(8, 4, 300)
/* sprites for normal train */
ed161_SPRITES(2_normal, 4, 60)
ed161_SPRITES(3_normal, 4, 100)
ed161_SPRITES(4_normal, 4, 140)
ed161_SPRITES(5_normal, 4, 180)
ed161_SPRITES(6_normal, 4, 220)
ed161_SPRITES(7_normal, 4, 260)
/* sprites for reversed train */
ed161_SPRITES(2_rev, 138, 60)
ed161_SPRITES(3_rev, 138, 100)
ed161_SPRITES(4_rev, 138, 140)
ed161_SPRITES(5_rev, 138, 180)
ed161_SPRITES(6_rev, 138, 220)
ed161_SPRITES(7_rev, 138, 260)

/* ed161 switches */
switch(FEAT_TRAINS, SELF, switch_ed161_articulated, extra_callback_info1) {
    1..13: return item_ed161;   // including dummy parts
    return CB_RESULT_NO_MORE_ARTICULATED_PARTS;
}
switch(FEAT_TRAINS, SELF, switch_ed161_length, position_in_vehid_chain % 16) {
    1: return 4;    // dummy part
    3: return 4;    // dummy part
    5: return 4;    // dummy part
    7: return 4;    // dummy part
    9: return 4;    // dummy part
    11: return 4;   // dummy part
    13: return 4;   // dummy part
    15:    return 4;   // dummy part
    return 8;
}
switch(FEAT_TRAINS, SELF, switch_ed161_purchase, extra_callback_info1 & 0xFF) {
    0x21: return sset_ed161_advert;
    return sset_ed161_purchase;
}

#define ed161_DIRECTION_SWITCHES(part) \
switch(FEAT_TRAINS, PARENT, switch_ed161_##part##_front, vehicle_is_reversed) { \
    1: return switch_ed161_##part##_rev_front; \
    return switch_ed161_##part##_normal_front; \
} \
switch(FEAT_TRAINS, PARENT, switch_ed161_##part##_rear, vehicle_is_reversed) { \
    1: return switch_ed161_##part##_rev_rear; \
    return switch_ed161_##part##_normal_rear; \
}

ed161_GRAPHICS_SWITCHES(1)
ed161_GRAPHICS_SWITCHES(8)
/* switches for normal train */
ed161_GRAPHICS_SWITCHES(2_normal)
ed161_GRAPHICS_SWITCHES(3_normal)
ed161_GRAPHICS_SWITCHES(4_normal)
ed161_GRAPHICS_SWITCHES(5_normal)
ed161_GRAPHICS_SWITCHES(6_normal)
ed161_GRAPHICS_SWITCHES(7_normal)
/* switches for reversed train */
ed161_GRAPHICS_SWITCHES(2_rev)
ed161_GRAPHICS_SWITCHES(3_rev)
ed161_GRAPHICS_SWITCHES(4_rev)
ed161_GRAPHICS_SWITCHES(5_rev)
ed161_GRAPHICS_SWITCHES(6_rev)
ed161_GRAPHICS_SWITCHES(7_rev)
/* direction switches */
ed161_DIRECTION_SWITCHES(2)
ed161_DIRECTION_SWITCHES(3)
ed161_DIRECTION_SWITCHES(4)
ed161_DIRECTION_SWITCHES(5)
ed161_DIRECTION_SWITCHES(6)
ed161_DIRECTION_SWITCHES(7)

switch(FEAT_TRAINS, SELF, switch_ed161_graphics, position_in_vehid_chain % 16) {
    0: return switch_ed161_1_front;
    1: return switch_ed161_1_rear;
    2: return switch_ed161_2_front;
    3: return switch_ed161_2_rear;
    4: return switch_ed161_3_front;
    5: return switch_ed161_3_rear;
    6: return switch_ed161_4_front;
    7: return switch_ed161_4_rear;
    8: return switch_ed161_5_front;
    9: return switch_ed161_5_rear;
    10: return switch_ed161_6_front;
    11: return switch_ed161_6_rear;
    12: return switch_ed161_7_front;
    13: return switch_ed161_7_rear;
    15: return switch_ed161_8_front;
    16: return switch_ed161_8_rear;
    return CB_FAILED;
}
switch(FEAT_TRAINS, SELF, switch_ed161_capacity, position_in_vehid_chain % 16) {
    0: return 45-1;
    2: return 56-1;
    4: return 18-1;
    6: return 74-1;
    8: return 74-1;
    10: return 74-1;
    12: return 61-1;
    return 1;   // dummy parts
}
switch(FEAT_TRAINS, SELF, switch_ed161_visual_effect_normal, position_in_vehid_chain % 16) {
    9: return visual_effect_and_powered(VISUAL_EFFECT_ELECTRIC, -4, DISABLE_WAGON_POWER);
    return visual_effect_and_powered(VISUAL_EFFECT_DISABLE, 0, DISABLE_WAGON_POWER);
}
switch(FEAT_TRAINS, SELF, switch_ed161_visual_effect_rev, position_in_vehid_chain % 16) {
    7: return visual_effect_and_powered(VISUAL_EFFECT_ELECTRIC, -4, DISABLE_WAGON_POWER);
    return visual_effect_and_powered(VISUAL_EFFECT_DISABLE, 0, DISABLE_WAGON_POWER);
}
switch(FEAT_TRAINS, PARENT, switch_ed161_visual_effect_local, vehicle_is_reversed) {
    1: return switch_ed161_visual_effect_rev;
    return switch_ed161_visual_effect_normal;
}
switch(FEAT_TRAINS, SELF, switch_ed161_can_attach, vehicle_type_id) {
    item_en57:  return string(STR_ATTACH_DISALLOW_EZT2);
    item_en71:  return string(STR_ATTACH_DISALLOW_EZT2);
    item_ed72:    return string(STR_ATTACH_DISALLOW_EZT2);
    item_ed161:  return CB_RESULT_ATTACH_ALLOW;
    item_en76:  return string(STR_ATTACH_DISALLOW_EZT2);
    item_ed250:  return string(STR_ATTACH_DISALLOW_EZT2);
    return string(STR_ATTACH_DISALLOW_EZT1);
}
switch (FEAT_TRAINS, SELF, switch_ed161_start_stop, COUNT_EZT > 2) {
    1: return string(STR_TRAIN_TOO_LONG, string(STR_ed161_NAME));
    return CB_RESULT_NO_TEXT;
}
ENGINE_RUNNING_COST_SWITCH(ed161, ed161)
DIESEL_ELECTRIC_ENGINE_POWER_SWITCH(ed161)
ENGINE_VISUAL_EFFECT_SWITCH(ed161)

#ifdef SITTING_PLACES
    #undef SITTING_PLACES
#endif
#ifdef STANDING_PLACES
    #undef STANDING_PLACES
#endif
#define SITTING_PLACES 36+24+18+48+60+3*56
#define STANDING_PLACES 24*7
#define CARGO_CAPACITY_ed161     int((SITTING_PLACES+STANDING_PLACES+3)/7)

#define AGE_ed161_2_CLASS    185
#define AGE_ed161_1_CLASS    185*2.82

/* Define the actual train */
item(FEAT_TRAINS, item_ed161) {
    property {
        /* common properties */
        name:                           string(STR_ed161_NAME);
        climates_available:             PKP_CLIMATES;
        introduction_date:              date(2016, 1, 1);
        model_life:                     VEHICLE_NEVER_EXPIRES;
        vehicle_life:                   20;
        reliability_decay:              20;
        CARGO_PASSENGERS_WAGON_DEFINITION
        loading_speed:                  6;     // per part
        cost_factor:                    PURCHASE_COST_ed161;
        running_cost_factor:            RUNNING_COST_ed161;
        cargo_age_period:               int((60*AGE_ed161_1_CLASS + 294*AGE_ed161_2_CLASS)/354);
        /* train properties */
        sprite_id:                      SPRITE_ID_NEW_TRAIN;
        speed:                          160 km/h;
        misc_flags:                     bitmask();
        refit_cost:                     0;
        track_type:                     RAIL;
        ai_special_flag:                AI_FLAG_PASSENGER;
        power:                          2400 kW;
        running_cost_base:              RUNNING_COST_ELECTRIC;
        dual_headed:                    0;
        cargo_capacity:                 CARGO_CAPACITY_ed161;
        weight:                         395 ton;
        ai_engine_rank:                 0; // not intended to be used by the ai
        engine_class:                   ENGINE_CLASS_ELECTRIC;
        extra_power_per_wagon:          0 kW;
        tractive_effort_coefficient:    0.3*75/135;
        air_drag_coefficient:           0.06;
        length:                         8;
        extra_weight_per_wagon:         0;
        visual_effect_and_powered:      visual_effect_and_powered(VISUAL_EFFECT_DISABLE, 0, DISABLE_WAGON_POWER);
        bitmask_vehicle_info:           bitmask(VINFO_PASSENGER_WAGON);
    }
    graphics {
        purchase:                   switch_ed161_purchase;
        additional_text:            switch_ed161_add_text;
        default:                    switch_ed161_graphics;
//        cargo_subtype_text:         switch_enxx_subtype_text;
        articulated_part:           switch_ed161_articulated;
        length:                     switch_ed161_length;
        visual_effect_and_powered:  switch_ed161_visual_effect;
        purchase_cargo_capacity:    return CB_FAILED;
        cargo_capacity:             switch_ed161_capacity;
        can_attach_wagon:           switch_ed161_can_attach;
        start_stop:                 switch_ed161_start_stop;
        ENGINE_RUNNING_COST_CALLBACKS(ed161)
        ENGINE_POWER_CALLBACKS(ed161)
    }
}
Konkretnie te części kodu budzą moje wątpliwości:
Kod:
switch(FEAT_TRAINS, SELF, switch_ed161_length, position_in_vehid_chain % 16) {
    1: return 4;    // dummy part
    3: return 4;    // dummy part
    5: return 4;    // dummy part
    7: return 4;    // dummy part
    9: return 4;    // dummy part
    11: return 4;   // dummy part
    13: return 4;   // dummy part
    15:    return 4;   // dummy part
    return 8;
}
Kod:
switch(FEAT_TRAINS, SELF, switch_ed161_capacity, position_in_vehid_chain % 16) {
    0: return 45-1;
    2: return 56-1;
    4: return 18-1;
    6: return 74-1;
    8: return 74-1;
    10: return 74-1;
    12: return 61-1;
    return 1;   // dummy parts
}
Odwołania w tekście do plików PKP setu są celowo, nawet jeśli PKP set nie będzie aktualizowany, a mnie się jakoś uda skompilować grf, to Darta (lub Flirta) w moim odczuciu bardzo brakuje w okolicy współczesności, więc widziałbym go jako addon. Trochę zainspirowały mnie tutaj chyba addony Japan Setu, przy których zresztą miałem okazję już dorzucić swoje (graficzne) trzy grosze. Wink
Odpowiedz
(22-03-2021, 22:39)Lw25 napisał(a): Pomyślałem, że skoro kiedyś już bawiłem się z Żartem (aczkolwiek mocno Impulsowym) Waltera, w tym roku mam mieć i tak zabawę z Notepadem++ na studiach, to mogę spróbować przejrzeć pliki Tadeusza, dokumentację i spróbować zakodować tego rzeczonego, osieroconego Darta. Wydaje mi się, że ogarnąłem większość, nie jestem tylko pewien czy długość została dobrze zdefiniowana. W kodzie nie wklejam nagłówka, bo jeszcze go nie ruszałem.
[... ]Odwołania w tekście do plików PKP setu są celowo, nawet jeśli PKP set nie będzie aktualizowany, a mnie się jakoś uda skompilować grf, to Darta (lub Flirta) w moim odczuciu bardzo brakuje w okolicy współczesności, więc widziałbym go jako addon. Trochę zainspirowały mnie tutaj chyba addony Japan Setu, przy których zresztą miałem okazję już dorzucić swoje (graficzne) trzy grosze. Wink
Dart już jest zrobiony w moim forku PKP Setu nazwanym Polish Train Set. Smile Mało tego - posiada grafiki x2.
Odpowiedz
(22-03-2021, 22:45)Mewa napisał(a):
(22-03-2021, 22:39)Lw25 napisał(a): Pomyślałem, że skoro kiedyś już bawiłem się z Żartem (aczkolwiek mocno Impulsowym) Waltera, w tym roku mam mieć i tak zabawę z Notepadem++ na studiach, to mogę spróbować przejrzeć pliki Tadeusza, dokumentację i spróbować zakodować tego rzeczonego, osieroconego Darta. Wydaje mi się, że ogarnąłem większość, nie jestem tylko pewien czy długość została dobrze zdefiniowana. W kodzie nie wklejam nagłówka, bo jeszcze go nie ruszałem.
[... ]Odwołania w tekście do plików PKP setu są celowo, nawet jeśli PKP set nie będzie aktualizowany, a mnie się jakoś uda skompilować grf, to Darta (lub Flirta) w moim odczuciu bardzo brakuje w okolicy współczesności, więc widziałbym go jako addon. Trochę zainspirowały mnie tutaj chyba addony Japan Setu, przy których zresztą miałem okazję już dorzucić swoje (graficzne) trzy grosze. Wink
Dart już jest zrobiony w moim forku PKP Setu nazwanym Polish Train Set. Smile Mało tego - posiada grafiki x2.
No to teraz czuję się jak debil Smiley62
Oczywiście dzięki za info, zaraz pobiorę i wrzucę do mojego przeładowanego OTTD Smiley2
Tylko tak z rozwojowego punktu widzenia, są jakieś błędy w tym kodzie? Wink
Odpowiedz
(22-03-2021, 23:42)Lw25 napisał(a): Tylko tak z rozwojowego punktu widzenia, są jakieś błędy w tym kodzie? Wink

Między innymi długości są niepoprawne. Możesz zobaczyć i porównać jak to wygląda u mnie w kodzie.
Odpowiedz
(24-03-2021, 21:25)Mewa napisał(a):
(22-03-2021, 23:42)Lw25 napisał(a): Tylko tak z rozwojowego punktu widzenia, są jakieś błędy w tym kodzie? Wink

Między innymi długości są niepoprawne. Możesz zobaczyć i porównać jak to wygląda u mnie w kodzie.
Dzięki
Odpowiedz
Przepraszam, czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak to pobrać? Z góry dziękuję za pomoc
Odpowiedz
no wszystko fajnie tylko nie ma chyba Pendolino.
Odpowiedz
sluchajcie to kto w takim razie aktualizowal pkp polish set ? i to najwyrazniej z jakimis bledami bo dlugosci sa chyba niepoprrawne ,w ogole gzie można zobaczyc te poprrawki?
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
[-]
Witaj
You have to register before you can post on our site.

Login/Adres e-mail:


Hasło:

[-]
Discord

[-]
Ostatnie posty
Polskie latarnie morskie
Jak słusznie zauważy...yazalo — 16:45
Polskie latarnie morskie
Wersja 1.0.0 z 10.11...yazalo — 17:23
Czemu nic się na forum nie dzieje?
Witam jestem "M...Miulasowo — 17:15
Mapa Polski (McZapkie) 2048x2048
Witam wyskakuje błąd...JancioThor — 16:39
Polish Train Set
Cześć fajnie że ktoś...Hunter3000 — 21:55