Czy jesteś za rozpoczęciem rozgrywki w 1920/1925?
Tak
30.00%
3 30.00%
Nie
60.00%
6 60.00%
Obojętne mi to
10.00%
1 10.00%
Razem: 10 głosów 100%