Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Patch Joker's Patch Pack
#1
Cool 
Witajcie.
Istnieje wiele różnych patchpacków: Spring 2013, Chill's PatchPack, Hard Game Pack i znany JGR Patchpack, ale czy ktoś z was zna Joker's Patch Pack?  Smiley33

Jest to kompilacja gry bardzo podobna do wersji JGR'a z tą zaletą, że spośród wszystkich wspomnianych ten jest najczęściej aktualizowany. Ostatnia aktualizacja do wersji 1.27.0 była 11.05.2018, więc bardzo niedawno.   Biggrinsmiley
Dwugodzinna (!) prezentacja zawartości: https://www.youtube.com/watch?v=2MYljQRg...dex=2&t=0s

Opis Patcha:
 • Variable day length setting - opcja pozwalająca zmienić długość dnia w grze.

 • Show daytime next to date and use hours and minutes additional to ticks in the GUI (ticks_per_minute adjustable per client) - w lewym dolnym rogu ukazuje się zegar. Pomocne przy rozkładach jazdy pojazdów. (domyślnie: 1min = 74 ticki).

 • 255 GRFs in single AND multiplayer mode - maksymalna ilość dodatków grf 255 w trybie dla jednego gracza i w grze wieloosobowej.

 • Increase number of available rail track types from 16 to 32 - Zwiększona ilość dostępnych typów torów z 16 do 32.

 • Introduce road and tramp types and increase number of possible types for each to 31 - Wprowadzenie typów dróg i tramwajów(1) oraz zwiększenie ilości dostępnych rodzajów dla nich do 31.

 • Automated timetables and separation with several different separation modes. - Automatyczne rozkłady jazdy i separacja pojazdów. Niwelowanie sytuacji, gdzie np. tramwaje jadą jeden za drugim, a później długo nic. Dostępnych kilka opcji separowania.

 • Enhanced viewport with higher zoom levels and tool tips - Rozszerzony tryb podglądu, zwiększony tryb przybliżania etc.

 • Template-based train replacement - Wymiana taboru kolejowego według określonej "bazy". Stare pojazdy zostają w zajezdni.

 • Plan drawing on the map - Możliwość rysowania planów na mapie.

 • Stations now keep a history of waiting cargo which can be displayed as a graph - W okienku stacji opcja wyświetlenia historii oczekującego ładunku w formie wykresu.

 • Filter the industry directory by accepted and produced cargo. - Filtr przedsiębiorstw w oparciu o akceptowany i produkowany towar

 • Useful warnings are shown in timetable window, e.g. when using auto-separation on conditional or full load orders. - Wyświetlanie ostrzeżeń i oknie rozkładu jazdy, np. podczas używania pełnego załadunku i poleceń warunkowych gdy jest włączona automatyczna separacja.

 • Multiple rail-type sets should now be more compatible with each other. Większa kompatybilność pomiędzy poszczególnymi setami torów

 • Rail types are sorted differently in the toolbar dropdown, first by compatibility, then by max speed. - Typy torów są sortowane w wysuwalnej liście paska narzędzi najpierw wg. kompatybilności, później wg. maksymalnej prędkości.

 • Routing restriction signals - Programowalne sygnały.

 • Logic signals - Sygnały logiczne.

 • Upgrade airports - Możliwość zamknięcia lotniska i jego rozbudowy bez konieczności burzenia.

 • Vehicle group info - Informacje o grupie pojazdów

 • Zoning Toolbar - Fajne narzędzie do wyświetlania zasięgu stacji, pokazania nieobsługiwanych budynków i miejsc, gdzie można lub nie można budować.

 • Departure boards for stations - Tablice odjazdów.

 • Town cargo generation factor - Zmienny przelicznik generowanej ilości pasażerów i poczty przez miasta. (ja ustawiam -3)

 • Vehicles visible in tunnels (transparency setting) - Opcja widoczności pojazdów przejeżdżających przez tunel (opcje przezroczystości).

 • Signals in tunnels and on bridges (with support for path signals) - Symulowanie sygnałów na mostach i w tunelach ze wsparciem dla sygnałów trasy.

 • Measurement tool in landscaping toolbar - Pomocne narzędzie pomiarowe w pasku formowania terenu.

 • Timetabling waiting time in depots - Opcja wpisania w rozkład jazdy odpowiednio długiego postoju w zajezdni.

 • Minimap screenshots (extra button in the minimap window) - Możliwość zapisu widoku minimapy (dodany dodatkowy przycisk w oknie minimapy).

 • Rating in town label - Kolor nazwy miasta odpowiadający ocenie firmy.

 • Changed tree growth. Less trees at level 1 and approaching the tree line on mountains. - Zmieniony wzrost drzew. Zredukowana ilość poziomie 1, drzewa rosną gęsto na wzgórzach, wprowadzona linia zasięgu drzew, powyżej której są tylko skały.

 • Enable building rivers in game - Możliwość budowy rzek w grze.

 • More conditional orders - Więcej poleceń warunkowych.

 • Include the most relevant information based on the selected sorting in the vehicle group - Uwzględnienie najważniejszych informacji na podstawie wybranego sortowania w grupie pojazdów.

 • Include the train length and group name in the vehicle details window - Uwzględnienie długości składu i nazwę grupy w okienku szczegółowych informacji o pojeździe.

 • Flat minimap screenshots for traffic, terrain height, owner and industry map views - Płaski zrzut minimapy z opcją wyszczególnienia ruchu, ukształtowania terenu, właściciela i przedsiębiorstw

 • Pause on savegame load if ctrl key is pressed. - Wstrzymanie ładowania zapisu gry, jeśli klawisz ctrl jest wciśnięty.

 • Reverse at waypoint orders - Polecenie zawracania na posterunkach.

 • Vehicle lifetime profit - Wyświetlanie zysku/straty w oknie pojazdu od momentu zakupienia.

 • Hierarchical group collapse - Rozpad grup hierarchicznych (2)

 • Ship collision avoidance - Statki podczas poruszania się nie nachodzą na siebie.

 • Polyline rail track building tool - Narzędzie ułatwiające budowę torów

 • Cargo type orders, this allows order load/unload types to be set per cargo type - Polecenia załadunku/wyładunku dla określonego typu ładunku.

 • Towns can be connected by public roads during map creation - Podczas kreowania mapy w nowej grze miasta mogą być połączone ze sobą drogami publicznymi.

 • When building tunnels, open new viewports at the far end of the tunnel when the 'v' key is pressed - Podczas budowy tunelu mamy możliwość otwarcia okienka podglądu pokazującego co znajduje się na drugim końcu, kiedy podczas budowy naciśniemy klawisz 'v'.

 • Custom bridge heads for road bridges - Ta opcja daje nam możliwość budowy zakrętów i skrzyżowań na pierwszym i ostatnim kafelku mostów drogowych. https://i.imgur.com/UYpnpOe.png

 • Chunnels (tunnels under bodies of water) - Budowa podwodnych tuneli

 • Improved train purchase window (can be activated in settings). Shows locomotives and wagons separately. - Poprawione okno zakupu taboru. Osobne okna dla lokomotyw i wagonów.

 • Minimum distance between towns can be set during world creation - Ustawienie minimalnej odległości pomiędzy miastami podczas kreowania nowej mapy.

 • Maximum height level for towns (no more big cities on mountain tops) - Maksymalna wysokość, gdzie będą budowane miasta.

 • Transfer payment is payed out once the cargo reaches its destination - Zapłata za trasfer jest wypłacana w momencie kiedy towar dotrze do celu.

 • Better road vehicle overtaking behavior. They now mostly ignore opposing traffic but are now capable of truly using both lanes of one way roads. (Think highways) - Lepsze wyprzedzanie pojazdów drogowych. Przeważnie ignorują ruch przeciwny, ale teraz są w stanie używać obu pasów jednokierunkowych. Dobrze to wygląda na autostradach.

 • Level crossing improvements - Poprawione na przejazdach wielotorowych.

 • Towns build bridges over rails - Miasta budują wiadukty na torowiskiem.
 • Vehicles now only service in the depot in their orders list if there is one. Since trains can have a hard time finding their depot they go through their normal orders list (without loading at stations) until they reach it. If no depot is in the orders the default behavior is executed. - Serwis pojazdów teraz może odbywać się tylko w zajezdni z polecenia, jeśli takowe jest w rozkładzie. Pociągi pomijają załadunek/rozładunek na stacjach z rozkładu i wypełniają listę poleceń dopóki nie dojadą na serwis z polecenia. Jeśli nie ma zajezdni w liście poleceń, pojazdy zachowują się w sposób standardowy.
 • Performance improvements (code by JGR from JGR Patch Pack) - Poprawa wydajności (kod JGR'a z JGR Patch Pack)
 • Multiple docks per station - Budowa wielu pomostów dla jednej stacji.
 • Cargo type filter in vehicle list windows - Wyświetlanie listy pojazdów według ładunku, który przewożą.
 • Vehicle trip history window - Okno wyświetlania historii trasy.
 • Better algorithm for river creation. Also longer rivers become wider than just one tile. (This works best with a map created with a custom heightmap since standard generated maps have too many small valleys and lakes) - Lepszy algorytm rysowania rzek. Dłuższe stają się szersze niż 1 kratka. (Doskonale widoczne na niestandardowej mapie wysokościowej, gdyż na mapach generowanych w grze jest zbyt dużo malych dolin i jezior).
 • Station ratings now have helpful tooltips - Szczegółowe oceny stacji
 • Station ratings now ignore time between vehicle arrival, so people playing with fewer longer trains are not punished more than people playing with more, shorter trains. - Oceny stacji nie zależą teraz od czasu pomiędzy przyjazdami, więc grając mniejszą ilością dłuższych pociągów nie jesteśmy karani bardziej, niż ci, którzy wolą puścić więcej pociągów, lecz krótszych.
 • Miscellaneous - Różne
  • The game now asks before allowing to bulldoze rail stations or industries (the latter with the magic bulldozer) - Wyświetlanie okienka ostrzegawczego podczas burzenia. Zapobiega to np. przypadkowemu wyburzeniu stacji.
  • Unused tracks are overgrown by grass (purely visual, can be deactivated in settings) - Nieużywane długo tory zarastają trawą (opcję można wyłączyć)
  • Make 'cargo payment rates' graph more useful by basing it on vehicle speed - Bardziej przydatny wykres stawek za ładunek w oparciu o prędkość pojazdu.
  • Increase maximum setting limits for per-company vehicle-type limits. - Opcja zwiększenia maksymalnej ilości pojazdów na firmę.
  • Increase maximum permitted vehicle name length, vehicle group name length, and depot/station name lengths - Zwiększenie maksymalnej ilości znaków przewidzianej dla nazw pojazdów, grup pojazdów stacji i zajezdni.
  • Various minor fixes - Różne mniejsze poprawki
  • Rail fences can be hidden by a setting (In the settings dropdown) - Można wyłączyć widoczność ogrodzenia torowiska
  • Taxes (a percentage of the company value) are payed by each company. This punished dead cash and rewards investment. - Podatki. (Jest to procent od wartości firmy. Płacone przez każdą firmę. Odczuwalne, kiedy firma nic nie robi, co zmusza do rozbudowy i szukania nowych źródeł zysku).

(1),(2) - Miałem problem z przetłumaczeniem.
Moja znajomość angielskiego jest najwyżej zadowalająca, jeśli coś mogłem lepiej przetłumaczyć, proszę zasugerować w komentarzu

Link do pobrania znajduje się pod filmem.

Polecam spróbować Smile
#2
Nie chce sie czepiac, ale mogles sie pokwapic o przetlumaczenie "opisu" jak to napisales...
#3
a jak się ten patch aktywuje?
#4
masło maślane   Smiley62
#5
Też się dołączam do pytania jak to wgrać ^^XD
#6
Pod filmem na Youtubie masz link do pobrania (jest to po prostu osobna wersja gry). Biorąc pod uwagę datę dodania filmu, wersja może być już nieco nieaktualna.
#7
Pobrać pobrałem. Skopiowałem do folderu z grą i mam dalej zwykłego open'a
#8
Musisz odpalić OTTD przez exe patcha. Przynajmniej tak JGR działa
#9
Nie kopiuj tego do folderu z grą, tylko do osobnego folderu i stamtąd uruchom exeka.
#10
Fajny ten dodatek tylko brakuje mi sygnalizacji ulicznej takiej jak jest w SpringWink Najbardziej to mnie ciekawiło te łączenie drogami publicznymi miast Big Grin
#11
polskie napisy nie sa kompletne i to sporo, ale mozna sobie dorobic polish.lng  do katalogu [lang]
  wystarczy tam wypakowac przerobione polish.txt , english.txt  i strgen.exe  
.zip   j27.zip (Rozmiar: 336.92 KB / Pobrań: 3) ,
 
  polecenie cmd:
Kod:
strgen polish.txt
powinno wygenerowac nowsze spolszczenie - wersja 1.27.1 wiele nie zmienia poza jakas poprawka bledu .
Uniwersalny plik tekstowy (przydatny w razie aktualizacji) mozna sobie przejrzec i ulepszyc (nie jest na 100%, ale dziala)
troche uaktualnione

mozna i ze zrodla , ale po wstepnej kompilacji: https://github.com/KeldorKatarn/OpenTTD_PatchPack


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości